Болгарский Национальный конгресс

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД


БРАТЯ БЪЛГАРИ!

Преди 450 години Волжска България е включена в състава на Московията и прекрати своето съществуване като независима държава. Но Волжските Българи не изчезнаха а продължиха да живеят на земята си.
При това продължиха да се борят за възстановяването на Българското Царство, възставаики много пъти.

При рухването на Руската Империя през 1917 година, Болжските Българи като първо дело възрождават своята национална държава с името “ Идел Урал Щат” ( Волго Уралски Щат).
Болшевиките я разрушиха и построиха на тази земя татарска република, като едновременно с насилие задължават Волжските Българи да се наричат татари.
За да ни насилят да забравим кои сме ние, отнеха родната история на народа и отровиха
Съзнанието му с лъжливо учение за монголо татарско нашествие.
В течение на 70 години Волжските Българи бяха подложени и на културни репресии.
Това се оказа по страшно и от железните окови на руският царизъм.
На съветската държава почти се отдаде да избие от главата на народа гордото име
Българи, което Руската Империя не можа да постигне в продължение на почти 400 години. Така над Волжските Българи се установи татарско иго разединаващо душата на народа. Дори и топлите ветрове на демократическите промяни в началото на 90те
години сами по себе си не успяха да разстопят леда на татаризма, тази измамна идеология вкарана в мозъците на човеците, вместо светлата истина. Явно силите са неравни.
Братя Българи!
Ние сме далеч от претенции за задължение за братска любов и взаимопомощ.
Просто Ви молим като наши братя да си спомните Завета на нашият мъдър прапраотец
Хан Кубрат които с благословението на всевишният Тангра създаде Стара Велика
България. Желаеики да обезспечи на българския народ свободно развитие, а на българската държава цъвтеж, той завеща на нас, неговите потомци да поддържаме един
другимо, да бъдем заедно. До какви печални последствия ни доведе непослушанието
На синовете му е известно на всички нас:
Велика България се разпадна и българите се разпиляха по целия свят.
Националният нихилизъм до такава степен отравя душата на народа, че Отец Паисий се вижда принуден да възкликне: “..защо се срамуваш да се наречеш българин?..”
Срамно е да се признае, но се стигна дотам че мнозинство българи при нас предпочитат да се наричат със безбожното име татари..
Братя Българи!
Не е ли време да се вслушаме в в гласа на нашият славен предец. Не е ли време, по добре по късно отколкото никога да се ръководим от любов към българския народ, да осъществим желанието на великият Кубрат и да сложим стрелите в един колчан? Молим от вас братска помощ в делото по освобождението на Волжска България от татарското иго. Само тогава Волжска България ще възстане от пепелта, като птицата Феникс. Това би означавало новото възрождение на древната Българска нация – една от основополагащите нации на света! И цялото човечество ще получи нов импулс на свобода и културен прогрес. Съединението прави силата!

Да живее новото Българско Възрождение!

Президент на Българският Национален Конгрес
Гусман Халил

БНК | Статьи | Дела Сутяжные | "Идель-Урал" | Фотогалерея | Портал | Национальная политика | Болгарское единство | Музей ВБ
ваше письмо: bolgarhalil@yandex.ru В гостевую